VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo về lỗi xử lý đăng ký giao dịch trên BHXH VN

Kính gửi các đơn vị sử dụng dịch vụ VNPT-BHXH,

Hiện tại do hệ thống của bảo hiểm Việt Nam đang gặp sự cố nên những trường hợp sau:

- đăng ký giao dịch báo MÃ CƠ QUAN BẢO HIỂM KHÔNG KHỚP VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM QUẢN LÝ ĐƠN VỊ hoặc:

- đăng ký thành công, có thông báo MÃ KÍCH HOẠT ĐÃ TRẢ VỀ MAIL nhưng không nhận được mail sẽ không được xử lý ngay.

Các đơn vị vui lòng gửi lại giao dịch vào tuần sau.
VNPT rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
Chúng tôi sẽ thông báo lại sau khi có thông báo xử lý từ phía Bảo hiểm Việt Nam.

Trân trọng.