VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo nâng cấp của BHXH Việt Nam ngày 25/01/2019

Kính gửi các đơn vị,
VNPT-BHXH xin gửi đến các đơn vị thông báo nâng cấp cơ sở hạ tầng của BHXH Việt Nam.
Thời gian: Bắt đầu từ 21 giờ Thứ sáu, ngày 25/01/2019 đến 6 giờ Thứ bảy, ngày 26/01/2019.
Trong khoảng thời gian nâng cấp các đơn vị vui lòng tạm dừng gửi hồ sơ.
VNPT-BHXH sẽ thông báo lại đến các đơn vị ngay khi hệ thống BHXH Việt Nam hoàn tất nâng cấp.
Trân trọng./.