VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo nâng cấp hệ thống

Kính gửi quý khách hàng,

hệ thống kê khai bhxh điện tử vnpt-bhxh sẽ nâng cấp vào 10h tối ngày 15/03/2019.

Thời gian dự kiến: 01 tiếng.

Trong thời gian nâng cấp các giao dịch tạm thời sẽ chưa được gửi sang cơ quan bhxh.

Vnpt-bhxh xin thông báo.